SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
  STARÉ NÁMĚSTÍ V SOKOLOVĚ
  MĚSTO SOKOLOV
  LOKET
  HRAD LOKET
  GOLF SOKOLOV
ZÁMEK MOSTOV

MUZEA

Muzeum Sokolov

Muzeum v Sokolově sídlí v sokolovském zámku uprostřed města. Muzeum je specializováno na hornictví a přírodovědu regionu. Ve výstavních sálech jsou unikátní sbírky rozdělené do tří expozic. V první jsou dějiny Sokolovska od nejstarších dob po současnost. V druhé expozici jsou dějiny rudného a uhelného hornictví. Ve třetí najdete vše o přírodě Sokolovska. Ozdobou expozic jsou různé modely objektů a zařízení a také zajímavé geologické a mineralogické exponáty, které jsou doplněny množstvím různých artefaktů ze života lidí na Sokolovsku. Muzeum v Sokolově je také jedním z partnerů mezinárodního projektu Česko Bavorského geologického parku.

Muzeum Horní Slavkov

Muzeum zde sídlí v historické renesanční budově, která v sobě skrývá unikátní prostor černé kuchyně. Expozice představuje hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které ovlivnily dějiny města a okolí. Velká část expozice je věnována hornictví cínu a uranu, kterou doplňuje soubor minerálů a hornin nacházejících se ve Slavkovském lese. Najdete zde také informace o zaniklých památkách tohoto regionu a také zde najdete vše o nejstarší české porcelánce Haas a Czjzek včetně výrobních postupů a jednotlivých porcelánových výrobků.

Muzeum Krásno

Hornické muzeum je situováno v objektech bývalého cínového dolu Vilém v Krásně. Expozice prezentuje povrchové i hlubinné hornictví mnoha reálnými exponáty, stroji a vybavením dolů z nichž některé před nedávnou dobou se využívaly na šachtách. Můžete se také seznámit s různými technologiemi dobývání. Výstava rudných ložisek Českého masívu je doplněna mineralogickými exponáty. V části prezentující báňské záchranáře lze spatřit zajímavé přístroje a zařízení zachraňující horníky. Součástí expozice je také jedinečný model hornické štoly, kde si můžete udělat představu jak se v takovém dole pracovalo.

Muzeum řemesel

Nedaleko Sokolova nejdete v krásně rekonstruovaném statku Bernard v Královském Poříčí interaktivní expozici řemesel. Dozvíte se jak se dříve zpracovávalo mléko, obilí nebo jak probíhali různé zvyky v regionu. Můžete se také pokochat různými předměty včetně uměleckých, které byly vyrobeny tradičními postupy. V ojedinělé expozici „Centrum řeky Ohře“ se pomocí interaktivních modelů můžete seznámit s zajímavostmi řeky od pramene k ústí. Na nádvoří statku se během roku pořádá mnoho kulturních akcí. Pro nejmenší je připraven malý zookoutek.

Muzeum knižní vazby

V historickém městě Loket nejdete ojedinělou expozici umělecké knižní vazby. Jsou k vidění nejenom díla knihaře Jana Soboty, ale také jiných věhlasných nejenom českých uměleckých knihařů, kteří převážně věnovali svá díla zdarma.

Muzeum techniky Sokolov

V nezvyklých prostorách atomového krytu je umístěno v Sokolově muzeum techniky. Najdete zde historické automobily, motocykly, zemědělskou i vojenskou techniku a mnoho různých starožitností. Mimo jiné je zde také autodráha nebo modelová železnice. Vrátíte se prostě o několik desítek let zpátky a zapomenete na dnešní uspěchanou dobu. Vše dlouhodobě sbíráno a opečováváno majitelem, který připravil i několik dalších atrakcí. Největší je přenocování v atomovém krytu kdy zažijete hodně zábavy a také nefalšovaný poplach.

Muzeum dráhy v Kraslicích

Malé prostorem, ale velké významem je muzeum železnice v Kraslicích. V prostorách nádražní budovy naleznete stovky zajímavých exponátů souvisejících se železnicí. Vedle starých jízdních řádů, strojů na tisk jízdenek je návěstní lampa z dob c a k nebo tzv. Schönovy saně, které se používaly k brzdění vlaků. Velmi zajímavé informace získáte také o železnici Sokolov – Klingenthal, kde vlaky jezdí již od roku 1876.

>Muzeum motocyklů Bečov

Na náměstí malebného historického města Bečova najdete muzeum motocyklů, které nabízí ukázku více jak 5O ks historických motorek, kol a motocyklových motorů. Muzeum vlastní také unikát ve formě jediného světového exempláře motocyklu Wagner 500 OHC. Pro něžnou část rodiny nabízí muzeum expozici dřevěných hraček a loutek.