SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
  STARÉ NÁMĚSTÍ V SOKOLOVĚ
  MĚSTO SOKOLOV
  LOKET
  HRAD LOKET
  GOLF SOKOLOV
ZÁMEK MOSTOV

MÝTICKÁ MÍSTA

Loket - Zakletý purkrabí

V dávných dobách vládl hradem markrabě Vohburský. Byl krutý a vyžadoval velké daně. Pokud někdo neplatil daně byl uvězněn. Tak tomu mělo být i chudé vdovy, která přišla poprosit o jejich snížení. Srdce markraběte neobměkčila a protože jí chtěl dát uvěznit vyřkla kletbu. „Za to, že máš srdce k kamene proměň se v kámen“. Zahřmnělo a když se rozplynul kouř na místě kde byl purkrabí byla jáma ve které ležel veliký žhavý kámen. Část tohoto meteoritu, nejstaršího na světě, najdete v hradní expozici.

Obec Kostelní

V malé vísce naleznete kostel sv. Jiljí. Je to nejstarší dochovaná památka regionu Kraslicko. Předpokládá se, že kostel byl vystaven koncem 12. století. Zajímavostí jsou dva zazděné reliéfy z načervenalého kamene ve vnější zdi kostela. Co vlastně znázorňují závisí na vaší fantazii. Realistická verze říká, že jde o připomínku událostí kdy se stavěl kostel nebo na horníky kutající rud v okolí. Další verze vysvětluje, že jde o ztvárnění pověsti o hradu na Vysokém kameni. K místu se ale váže tato pověst. V dávných dobách zde žili dva bratři. Mladší z nich zabloudil a druhý když ho nemohl najít prohlásil, že pokud bratra najde dá zde postavit kostel. A tak se stalo. Na tehdejší dobu velkou stavbou lidem pomáhali i místní skřítci a dva se pro ochranu kostela tady nechali zazdít.

Loket - Gottstain

Loketským skalám i podsvětí vládne Gottstain, kterého uvidíte při prohlídce starobylého hradu. Má své místo na hradním nádvoří. Poznáte ho snadno. Je to mužíček s načesaným plnovousem a s velkým kyjem v ruce. I když je nevyzpytatelný existuje pověst, že kdo se mu dotkne špičky vousu a zároveň necháte drobnou minci v hradní pokladničce a bude si přát něco dobrého, přání se mu vyplní. Jen upozorňujeme, že kdo se jeho kyje dotkne se zlou se potáže.

Svatošské skály - Hans Heiling

Pověst, která se váže k bizarním skalám tyčícími se nad řekou Ohře mezi městy Loket a Karlovy Vary povídá o zakletém svatební průvodu. Část tohoto průvodu při pohledu na skály tam uvidíte. Z mnoha pověstí připomeneme tuto. Bylo to tak. Před mnoha lety žil na břehu Ohře bohatý sedlák, který měl krásnou dceru Elsu. Vedle tohoto sedláka sála chatrč chudého zedníka Arnolda. Oba se znali od mala. Mladí si slíbili věrnost a zedník odešel za prací. Jednoho dne se objevil Hans Heiling jenž zbohatl nekalým způsobem. Chtěl si vzít Elsu, ale její otec mu jí slíbil pokud se nevrátí Arnold. Ten se vrátil jako bohatý mistr a hned byla svatba. Heiling požádal satana o pomoc, aby svatebčany zničil. Tak se také stalo. Svatebčané byli proměněni ve skály a Hans Heiling navždy zmizel v řece Ohře.

Vysoký kámen

O Vysokém kameni, nedaleko Kraslic, se vypráví řada pověstí. Jedna z nich tvrdí, že zde stával velký a pevný hrad, jehož krutý a nelítostný majitel zužoval své poddané. Jednou vstoupil do hradní brány starý, potulný zpěvák, aby panstvo pobavil. Rytíř na něj však poslal psy. Zraněný a ponížený pěvec pak toto nehostinné místo proklel a přivolal tím na zlého pána a jeho hrad zákazu. Za temných nocí se prý z nitra skály ozývá hřmot, výskání a ržání koní.

Řeka Ohře

Její původní název pochází z keltského pojmenování Agara. Dalo by se to vysvětlit jako tekoucí voda plná lososů. Ty dnes v řece již nejsou, ale pokud po ní vydáte naleznete v jejím okolí mnoho divokých skal, temných lesů, zelených luk, majestátních hradů i běžných objektů vybudovaných lidmi pro snadnější život. Řeka protéká vulkanickou krajinou vytvářející podivuhodné útvary, které nemají v naší republice obdoby.

Tři kříže

Nedaleko od obce Prameny se tyčí na výrazné skále jako jakési memento tři kamenné kříže. Kříže jsou umístěny hned vedle sebe což není zrovna obvyklé. O jejich vzniku existuje několik legend. Jedna z nich říká, že kříže nechali postavit tři nemocní bratři jako poděkování za uzdravení. Kříže pravděpodobně vztyčili místní obyvatelé v roce 1849 jako náboženský symbol. Na křížích jsou dnes již málo čitelné vytesané texty, které mohou sloužit k objasnění jejich existence.

Medard

Místo bývalého dolu Medard neoplývá pověstmi ale poskytne jedinečný pohled na postindustriální krajinu. Síla přírody tu vytváří zajímavé geologické, vodní i rostlinné útvary, které ani nejbujnější fantazie lidí by nevymyslela.

Hora Krudum

Hora Krudum je z díky pověstím a bájím snad neznámější ve Slavkovském lese. Leží na místě kde se lidé odpradávna snažili najít drahé kovy nebo i sklepy plné vzácného vína. Přispívalo k tomu i tajemství které po staletí hora skrývala – kostel sv. Mikuláše, který byl objeven v nedávné době. V pověstech se nejenom hora ale i celé okolí hemží dobrými i zlými skřítky a také je zde ukryto několik pokladů nebo bájná zahrada kde se Vám ovoce promění ve stříbrné tolary. Zkuste je najít. Nedaleko vrcholu hory Krudum můžete nalézt otesaný kamenný blok s mnoha znaky, číslicemi a symboly. Od dávných dob se mu říká francouzský kámen. Snad je název odvozen o od výrazných písmen Fr nebo snad ne?

Popraviště Horní Slavkov

Jedno místo kde je spojená krutou realitou i s určitou mýtičností a romantikou najdete na Šibeničním vrchu v Horním Slavkově. Nad městem se vypíná dávné popraviště kde poslední exekuce byla provedena v roce 1751. Zajímavé kruhové torzo Vám trochu změní představy o potravách, které znáte z filmů. Popraviště musela stát na kopci, aby bylo odevšad vidět a oběšenec měl varovat ostatní od nepravostí. Kruhová konstrukce nejvíce odpovídala „divadlu“ popravy, chránila kata, který byl zamčený uvnitř stavby a také zaručovala požadovanou stabilitu.

Siadrova kaple

Někdy ve 12. století rytíř Siardus v okolí současné obce Mnichov zabloudil. Začal se modlit a slíbil, že kdy bude zachráněn nechá vystavět kapli. Tak se také stalo. Nedaleko kale nechal také vystavět poustevnu pro poustevníka. Tak praví pověst. Dnes se v místě skutečně nachází zbytky kostela ve kterém se dle další pověsti našel obraz sv. Siarda a tento nález zapříčinil obnovu kostela na počátku 17. století. Kostel se stal významným poutním místem a byl zrušen Josefen II. Zvon byl darován kostelu v Otročíně. Kousek od kostela je znovu objevený pramen minerální vody, který se nazývá také Svatá studna. Pramen byl objeven v roce 1645 a byla mu přisuzována zázračná moc při hojení ran a léčení různých nemocí. Prý má léčebnou moc hlavně o půlnoci o velikonočních svátcích.

ROZHLEDNY

Hard v Sokolově

Zajímavá zděná rozhledna přímo uprostřed města Sokolova má velmi pohnutou historii. Nacházelo se zde popraviště pak střelnice a v roce 1907 vyhlídková věž. Vrchní dřevěná nástavba neodolala zubu času a musela být snesena. V roce 1933 vznikl z věže památník obětem 1. světové války s pietní síní a pětimetrovou bronzovou sochou Krista na vrcholu. Za II. Sv. války byla socha pravděpodobně využita pro válečný průmysl a byla nahrazena kulometným postem. Dnes je rozhledna opravena do původního stylu. Z výšky 12m se Vám naskytne pohled na nejbližší okolí města včetně Krušných hor nebo velmi zajímavé nahlédnutí do povrchového dolu.

Krásenský vrch

Snad nejkrásnější kamenná rozhledna v ČR ční na Krásenském vrchu u města Krásna ve výšce 777m nad mořem. Zcela unikátní stavba vyniká vnějším sprirálovým schodištěm a z výšky 24m nabídne pohledy na Slavkovský les, Krušné hory, Doupovské Hory. Orientaci výhledu nabídnou informační tabule na ochozu rozhledny. Volně přístupná rozhledna byla postavena v roce 1934 jako řešení nezaměstnanosti podle návrhu místního sochaře W. Russe.

Krudum

Na bájemi opředené hoře Krudum nedaleko Sokolova se vypíná do výš 50m kovová rozhledna z roku 2008. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 29m se nabídne výhled na Slavkovský les, Krušné hory i Český les. Původně zde stávala kamenná rozhledna A. Kempfa, která byla v II.polovině 20. století zbourána . Na úpatí hory Krudum se nachází unikátní torzo středověkého kostelu.

Olověný vrch Bublava

Dřevěná rozhledna ve výšce 892m nad mořem je integrálně zakomponována v turistické horské chatě. Byla postavena v roce 1933. Z výšky 13,5m uvidíte nejenom rozhlehlý areál zimních sportů, ale také západní Krušné hory a také můžete nahlédnout do Svobodného státu Sasko v Německu.

Cibulka v Oloví

Na Šibeničním vrchu s magickou nadmořskou výškou 666m se tyčí nejmladší rozhledna regionu. Kovovou konstrukci se dvěma vyhlídkovými ochozy ve výšce 5,6m a 24m zde postavili v roce 2014. Název je odvozen od architektonického ztvárnění rozhledny. Z rozhledny je pěkný výhled všemi směry jak na Krušné hory, Smrčiny nebo na Sokolovskou pánev.

Vyhlídka Kamenice

Kousek od Březové najdete vyhlídku ze které přehlédnete prakticky celou severní část Karlovarského kraje a Poohří. Místo vyhlídky je hned vedle kapličky sv. Máří Magdalény a skýtá nejenom krásné pohledy, ale také možnost rozjímání a relaxace.