SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
  STARÉ NÁMĚSTÍ V SOKOLOVĚ
  MĚSTO SOKOLOV
  LOKET
  HRAD LOKET
  GOLF SOKOLOV
ZÁMEK MOSTOV

GEOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Rotavské varhany

I náš region má svou filmově proslulou Panskou skálu. Nedaleko Rotavy se tyčí Přírodní památka Rotavské varhany, která je ukázkou sloupcovitého rozpadu čediče. Stěna bývalého lomu má 12m vysoké vějířovitě uspořádané kamenné hranoly jenž připomínají varhaní píšt’aly. Z vrcholu je krásná vyhlídka na západní Krušné hory.

Kamenný hřib

Nedaleko Kraslic u obce Krásná Lípa najdete uprostřed pastvin obrovský zhruba 2m vysoký přírodní památka kamenný hřib. Není k jídlu, ale zato je to krásně vypreparovaná žulová skála ve tvaru hřibu. Toto není často k vidění.

Vysoký kámen

Jako zřícenina hradu se jeví přírodní památka Vysoký kámen, která se nachází nedaleko Kraslic u vsi Kostelní. Skála je vzorovým příkladem kryogenního zvětrávání hornin ve čtvrtohorách. V době prvohor byl tento geologický útvar součástí pevniny oddělující severní moře s mořem na území dnešních severních Čech. Vytvořily se zde břidlicové usazeniny a rostou zde vzácné lišejníky. Z vrcholu kde je vyhlídková plošina je překrásný výhled Smrčiny, Krušné hory, Slavkovský les a Český les.

Moučné pytle

Mezi Horním Slavkovem a Karlovými Vary najdete několik pytlů od mouky v kamenném provedení usazené v krásné lesnaté přírodě. Skalní útvar „Moučné pytle“ je typický tzv. mrazový srub vzniklý zvětráváním žulového skalního výchozu.

Kynžvartský kámen

Jako obrovský kamenný obr leží nedaleko Kynžvartu žulový balvan. Přírodní památkao výšce asi 5m vznikla postupným zvětráváním. Jeho oblé stěny mají žlábkovité prohlubně tzv. pseudoškrapy, které vznikají kombinací stékající srážkové vody, mechanickou erozí a chemickým zvětráváním. V okolí se nachází několik další, ale menších podobných kamenů.

Zkamenělé stromy

U města Habartov najdete část zachované přírody z doby třetihor. Jde o zbytky stromů, které zkameněly. Velký vliv na to má zdejší železitá půda a příroda. Asi před dvaceti až třiceti milióny let je zdejší sopka nejdříve zapálila a pak stromy přikryla tzv. tufem. Proces zkamenění probíhá pod zemí za nedostatku kyslíku.

Svatošské skály

Přírodní památka Jan Svatoš představuje žulové skalní město vypínající se nad řekou Ohře. Obecně jsou nazývány Svatošské skály. Velmi atraktivní, bizardní a výrazné skalní útvary tvořené pilíři a věžemi o výšce několika desítek metrů mají charakteristickou blokovou odlučnost. Místo ocení nejenom geologové ale i horolezci a vyznavači mýtů. Podle pověsti skály představují zkamenělý svatební průvod, podle níž mají jednotlivé útvary svá jména: Svatoš, Nevěsta, Ženich, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchýně a Zámek.

Jeskyně nad Ohří

V kaňonovitém údolí řeky Ohře mezi Sokolovem a Loktem je nejenom krásné, ale také skrývá Jeskyně v údolí Ohře zajímavý přírodní úkaz. Přírodní památka obsahuje několik pseudokrasových jeskyň vytvořených vodou, které mají na stěnách pozůstatky prokřemenělých kmenů třetihorních dřevin. Největší výklenková jeskyně je dlouhá asi 40m a jmenuje se „Cikánka“. Podle dalších pozůstatků se zde v minulosti asi také vyráběly mlýnská kola. Mimo netopýrů zde můžete také najít pavouka Matu temnostního.